Υγιεινή - Ασφάλεια ISO - IFS

Metal detecting process

Όραμα της Pot & Pan είναι η διαχρονική ταύτιση του ονόματός της με προϊόντα και υπηρεσίες από τα οποία οι πελάτες της θα μένουν απόλυτα ικανοποιημένοι. Για το σκοπό αυτό επιλέγουμε με αίσθημα ευθύνης τις πρώτες μας ύλες, φροντίζουμε οι συνθήκες παραγωγής, αποθήκευσης, μεταφοράς και παράθεσης των προϊόντων να είναι σύμφωνες με την διεθνή πρακτική, επενδύουμε στην ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού μας, ενώ παράλληλα αναπτύξαμε και εφαρμόζουμε Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων κατά ISO 22000:2005 που περιλαμβάνει τις δραστηριότητες από την παραλαβή μέχρι και την μαζική εστίαση.

Όλοι εμείς η Διοίκηση και οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση Pot & Pan δεσμευόμαστε στους ακόλουθους στόχους:

  • βελτίωση υποδομών, εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος εργασίας
  • μείωση των παραπόνων των πελατών μας
  • διαρκής εκπαίδευση των εργαζομένων στην ορθή εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων
  • διαρκής βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων
  • εξασφάλιση της υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων μέσω της πιστής εφαρμογής και συνεχούς επαλήθευσης του συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων
  • διαρκής βελτίωση των πρακτικών μας
  • παρακολούθηση και τήρηση της νομοθεσίας καθώς και των δεικτών ασφάλειας που έχουμε θέσει

Η Pot & Pan έχοντας πάντοτε τις απαιτήσεις του πελάτη και την ασφάλεια του καταναλωτή ως δέσμευση θα συνεχίσει την προσπάθεια για συνεχή βελτίωση.

Download certificates: IFS, ISO 22000, ISO 9001, HALAL