Διασφάλιση Ποιότητας

Chill chain management

Η Ποτ και Παν Φουντσερβις AE με παρουσία από το 2001 στο χώρο του κατεψυγμένου φαγητού διαθέτει εμπειρία, υποδομή και ανθρώπινο δυναμικό υψηλών προδιαγραφών για τη παραγωγή, και διάθεση γευμάτων άριστης ποιότητας.

Η Ποτ και Παν Φουντσερβις AE είναι πιστοποιημένη στις νέες πρότυπες εγκαταστάσεις της στην Αυλίδα Βοιωτίας από το 2003 για το σχεδιασμό, παραγωγή και εμπορία/ διανομή ετοίμων γευμάτων σύμφωνα με το πρότυπο

  • ISO 22000:2005 (φορέας TUV Hellas, Ελλάδα)

Η παραγωγή της Ποτ και Παν Φουντσερβις AE αφορά έτοιμα προμαγειρεμένα γεύματα με τη μέθοδο cook & chill και cook & freeze. Η αναγνώριση Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου (CCPs) στον χώρο παραγωγής και διανομής οδηγεί στη σαφή διάκριση των χώρων προετοιμασίας - παραγωγής – αποθήκευσης και τη συνεχή παρακολούθηση παραμέτρων που είναι κρίσιμες για την ποιότητα. Ο έλεγχος υποστηρίζεται και από εξωτερικούς εργαστηριακούς συνεργάτες ώστε να τεκμηριώνονται και επαληθεύονται άριστες συνθήκες υγιεινής στην παραγωγική αλυσίδα.

Chilled and frozen storage of raw materials
  • Η εταιρεία είναι εγκεκριμένη από τους κρατικούς φορείς σύμφωνα με την κείμενη κοινοτική και εθνική νομοθεσία και διαθέτει κωδικό IMP 151 που της επιτρέπει την παραγωγή γευμάτων που περιέχουν επεξεργασία στις εγκαταστάσεις της κρέατος.
  • Η αλυσίδα ψύχους εξασφαλίζεται για όλους τους χώρους της μονάδας με τη διατήρηση θερμοκρασίας 12-16C.
  • Απουσία γυαλιού (non glass policy) ισχύει για όλους τους χώρους της μονάδας αλλά και για τις α' ύλες ( περιέκτες χωρίς γυαλί)
  • Φίλτρα αέρα στο σύστημα εξαερισμού εξασφαλίζουν την καθαρότητα του στους χώρους παραγωγής
  • Διαρκής παρακολούθηση με δύο ανιχνευτές μεταλλικών αντικειμένων της ύπαρξης οποιασδήποτε μορφής μεταλλικών – ξένων σωμάτων και απόρριψη τέτοιων γευμάτων με αυτόματο τρόπο στο στάδιο της τελικές συσκευασίας.
  • Το προσωπικό σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας είναι τεχνικά άρτιο και ενημερώνεται διαρκώς μέσω του προγράμματος εκπαίδευσης για θέματα υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων καθώς και για όλες τις νέες εξελίξεις στον τομέα των τεχνολογιών παραγωγής και διασφάλισης ποιότητας των ετοίμων γευμάτων.

Η εταιρεία Ποτ & Παν Φουντσερβις ΑΕ εμπορεύεται και διανέμει στην ελληνική αγορά, γλυκά από πιστοποιημένους προμηθευτές της Ελλάδας και του εξωτερικού. Τα πιστοποιητικά ποιότητας όλων των προμηθευτών της Ποτ & Παν Φουντσερβις ΑΕ είναι στη διάθεση του πελάτη.